Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015 – Đợt 1.

Theo Quyết định số 908/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015 và danh sách các kiểm toán viên được chấp thuận đợt 1 như sau:


TT

Họ và tên KTV

Số chứng chỉ KTV

GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

1

Lưu Thị Thúy Anh

0158/KTV

0158-2014-124-1

2

Nguyễn Thị Hồng Thanh

0053/KTV

0053-2014-124-1

3

Trương Thị Thảo

0377/KTV

0377-2014-124-1

4

Đào Duy Hưng

2017/KTV

2017-2014-124-1

5

Trương Thị Diệu Huyền

1979/KTV

1979-2014-124-1

6

Hồ Xuân Hè

1603/KTV

1603-2014-124-1

7

Trần Anh Tâm

1802/KTV

1802-2014-124-1

8

Nguyễn Thị Hạnh

1690/KTV

1690-2014-124-1

9

Nguyễn Khánh Hoa

1956/KTV

1956-2014-124-1

10

Võ Công Tuấn

0486/KTV

0486-2014-124-1

11

Huỳnh Hữu Phước

1762/KTV

1762-2014-124-1

12

Đặng Quốc Việt

0626/KTV

0626-2014-124-1

13

Lê Hồng Long

0786/KTV

0786-2014-124-1


Cập nhật lần cuối + 26/11/2014 8:56:00 SA
Lượt xem:12272